Projekty domów nowoczesnych

Nauka pływania dla dzieci

Notariusz to profesja społecznego któremu wolno zawierzyć, każdego dnia ma on do czynienia z wieloma dokumentami wymagającymi dyskrecji, dlatego jego opinia musi być być nieposzlakowana a historia niekaralności nie wzbudzający wątpliwości. W praktyce oznacza to, że do pracy w tym zawodzie konieczne jest zaświadczenie o niekaralności, że nie byliśmy karani za zbrodnie popełnione umyślnie. Albowiem praca notariusza polega na działaniach prawnych, które mogą spowodować konsekwencje prawne dla osób go zatrudniających, musi on posiadać nie tylko solidne wykształcenie, jednakowoż także wiedzę na temat aktualnego prawa, a również charakteryzować się wysoko rozwiniętą dbałością o bezpieczeństwo i delikatnością w działaniu – notariusz Katowice. Błąd notariusza może kosztować jego klienta nie tylko utratę mienia, lecz nawet stratą wolności i utratę właściwej opinii w społeczeństwie. Zadaniem prawnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest nadanie formy prawnej różnego rodzaju przygotowywanych dokumentom: umowom cywilno-prawnym, (jeżeli potrzebują one takiego potwierdzenia), testamentom, intercyzom; także uwierzytelnianie sygnatury pod tego rodzaju aktami. Portale online