Piece gazowe

Notariusz w koszalinie – internetowy serwis dla każdego

Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach
Specjalistyczne czynności notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane deklaracje mają postać dokumentu urzędowego. Do czynności, jakie przeprowadzane są w miejscu jakim jest kancelaria notarialna wliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczania dziedziczenia, usługi dotyczące europejskiego poświadczenia spadków, usługi związane z organizowaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, sporządzanie poświadczeń, wykonywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli a także czeków, wykonywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami będącymi podstawą dla wpisu w księdze wieczystej, jak i wykonywanie czynności powiązanych z osobnymi regulacjami prawnymi. Doświadczony notariusz może także przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery giełdowe, dokumenty, albo dane na informatycznym środku przekazu. Jest o tym mowa w zapisach o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne. Na witrynie online kancelarii można dowiadywać się, jakie dokumenty trzeba przynieść do kancelarii w celu przeprowadzenia określonej czynności u notariusza. To spore uproszczenie dla klientów, pozwalające w krótszym czasie załatwiać niektóre sprawy. Tym bardziej, że papiery do kancelarii można dostarczyć przed umówionym terminem wykonania konkretnej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopię wymaganych papierów. Można to zrobić mailowo albo samodzielnie. Jedynie przy podpisywaniu aktu trzeba przedłożyć pierwowzór.